Staanplaats regels

Samen wonen

 • Het gebruik van radio's, platen- of cd-spelers of andere apparaten die lawaai produceren, mag de buurt niet storen; tussen 22.00 en 10.00 uur moet het stil zijn.
 • Het verkeer van motorvoertuigen is met uitzondering van heel specifieke gevallen van 22.00 tot 8.00 uur verboden.
 • Luidruchtige werkzaamheden en maaien zijn niet toegestaan op zondag. Op de andere dagen moeten ze tussen 10 uur en 16 uur gedaan worden.
 • Honden moeten te allen tijde aangelijnd zijn en mogen het terrein niet bevuilen. Er volgt een boete bij overtreding.

Bezoekers

 • Bezoekers moeten hun auto op de externe parkeerplaats laten staan, behalve als de hoofdhuurder afwezig is.
 • Bezoekers moeten inchecken op de dag van hun aankomst, in geval van vertraging zal het tarief worden verdubbeld.

Veiligheid

 • Indien de aangewezen snelheid van 10 km/u wordt overschreden, moet de auto op de buitenparkeerplaats blijven.
 • Houtvuren zijn ten strengste verboden.

Barbecues zijn alleen toegestaan:

 • met gekochte houtskool
 • met strikte inachtneming van de buren
 • onder voortdurend toezicht
 • Het parkeren van voertuigen op toegangswegen en interne paden is verboden.
 • De tuinhuisjes mogen niet worden gebruikt voor activiteiten of de opslag van goederen of materiëel waardoor het brandgevaar zou toenemen of de gevolgen van brand ernstiger zouden worden.
 • Keuken- en verwarmingstoestellen die op gas, petroleum, elektriciteit of andere wijze worden aangedreven, moeten zodanig zijn opgesteld dat de veiligheid ten volle is gewaarborgd. Ze worden geplaatst in een goed geventileerde ruimte op een slechte warmtegeleider.
 • In zake gasinstallatie:
  • per caravan zijn maximaal twee gasflessen toegestaan.
  • de aansluiting onder de caravan moet van metaal (koper) zijn tot 70 cm hoogte van de vloer om eventuele schade door knaagdieren te voorkomen.
  • De verbinding tussen de metalen leiding en de gasfles moet van versterkt materiaal zijn (gele slang)
  • de gasleiding moet worden gesloten bij het verlaten van de caravan; permanente verwarming met gas is niet toegestaan.
  • de gasflessen moeten permanent toegankelijk zijn voor de huismeester ter controle.

Milieu

 • Alle caravans moeten worden aangesloten op de hoofdriolering van de waterzuivering. De aansluiting is voor rekening van de huurder van het terrein en moet 30 cm onder de oppervlakte worden aangebracht. De terreinstruktuur van de camping kan betekenen dat de aansluiting voor sommigen duurder is dan voor anderen. Wij vragen om het nodige begrip.
 • Kampeerders die een persoonlijk toilet in hun caravan willen hebben, moeten voor een individuele septische tank zorgen die aan de kwaliteitsnormen voldoet. De septische tank moet zo dicht mogelijk bij het aansluitingspunt met de riolering worden geplaatst, 30 cm onder de oppervlakte en bedekt met aarde. De individuele septische tank moet voor de lozing van het afvalwater worden aangesloten op de hoofdriolering.
 • De individuele septische tank maakt geen deel uit van de infrastructuur van de camping zodat:
  • de camping de installatie niet terugkoopt bij het verlaten van de camping.
  • elke kampeerder verantwoordelijk is voor zijn persoonlijke septische tank en moet deze op eigen kosten ledigen wanneer nodig.
 • Afval en vuilnis mogen alleen worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde vuilnisbakken, containers en glascontainer, afhankelijk van het type. De containers worden met camera's bewaakt, zodat elke overtreding kan worden opgespoord.
 • Chemische toiletten mogen alleen worden geledigd op de daarvoor bestemde plaatsen. Deze plaatsen mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bezetting van de staanplaats

 • Voor een normale kampeerplaats mag de maximale vloeroppervlakte van de caravan en de voortent niet meer dan 40m² bedragen.
 • Elke verhoogde hulpconstructie (uitbouw, balustrade) die geen deel uitmaakt van de voortent is verboden.
 • Per kampeerplaats mag één tuinhuisje worden geplaatst, in een passende kleur (wit, lichtgrijs of beige).
  • Het vloeroppervlakte, met inbegrip van het dakoversteek, mag niet groter zijn dan 4 m² en de maximale hoogte is 2,25 m.
  • De muren zijn verticaal en hebben geen andere opening dan de toegangsdeur.
  • Het dak bestaat uit twee hellingen van 15° tot 35°; de oversteek moet worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de zijwanden te beschermen.
  • De zichtbare vloerstructuur mag niet meer dan 10 cm bedragen.
  • Het tuinhuisje moet strikt horizontaal staan.
 • Elke caravan moet altijd mobiel en verplaatsbaar zijn. Daarom is het niet toegestaan om de wielen of de dissel te demonteren.
 • Tussen twee caravans moet een afstand van 4 meter worden aangehouden.
 • Per standplaats is slechts één caravan toegestaan.

Omheining van de staanplaats

De voorkeur van de campingleiding is er om geen omheining te plaatsen.

Als door de camper gewenst, zijn alleen omheiningen uit hout met een dwarsbalk toegestaan, met volgende afmetingen, bij zagerij Müller te koop:

 • Lengte van de balken : 2,5 m;
 • Breedte : 8cm;
 • Lengte van de palen; 1,2 m;
 • Diameter: 8 cm.

Voor iedere installatie is een coördinatie met de huismeester gewenst, aangaande de hoogde van 66 cm, de oversteek van de dwarsbalk met 6 cm en de algemene esthétiek van de omheining.  

 • Indien het houden van een hond gewenst is, is de voorkeursoplossing een vrije loop van 6,25m², beperkt met twee dwarsliggers; het is weliswaar mogelijk en binnenomheining te installeren maximaal 60 cm hoog voorzien van een plantenhaag.
 • Alle omheiningen, inclusief plantenhagen, moeten ten minste 1 m van de weg verwijderd zijn.
 • Elke houten omheining moet jaarlijks worden onderhouden.

Onderhoud van de staanplaats

De kampeerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn staanplaats . Dit is in de eerste plaats een kwestie van respect voor de kampeergemeenschap, die een schone, goed onderhouden en aangename camping wenst.

 • Maaien: van begin mei tot 15 november, alle 2 tot 3 weken, afhankelijk van de groei.
 • Afwassen van de caravan, de voortent, het tuinhuisje (schilderen indien nodig).
 • Onderhoud van de niet groene oppervlaktes, de omheiningen en de bordures.
 • Onderhoud van de plantenhaag, die niet hoger mag worden dan 150 cm.
 • De campingleiding kan te allen tijde op eigen initiatief en op kosten van de huurder de staanplaats van de kampeerder onderhouden. In die zin kan hij, naar eigen believen, de nalatige kampeerder een kost aanrekenen van 30 EUR per uur, betaalbaar samen met de jaarafrekening en met dezelfde gevolgen in geval van niet-betaling.

Misdaad

Overtreding van de algemene regels kan leiden tot specifieke maatregelen alsmede boetes door de directie naar eigen goeddunken (overschrijding van de maximumsnelheid, vuur, hond, zwerfvuil).